استفاده از صندلی مناسب

صندلی : دردهای ستون مهره ها، گردن، شانه ها، بازوها و حتی خواب رفتگی عضلات و… در صورت استفاده از صندلی نامناسب به وجود می آیند. بهترین زاویه  بین کفی و پشتی صندلی برای انجام کارهای روزمره 105-115درجه است، یعنی زمانی که روی صندلی یا مبل می نشینید با زاویه کمی به طرف عقب متمایل باشید.  قوس پشتی باید حدوداً 10 تا 15 سانتی متر از کفی صندلی فاصله داشته و انحنای ستون مهره ها را به طور کامل پوشش دهد. اگر پشتی صندلی فاقد این خصوصیت باشد باعث ایجاد دردهای عضلانی و یا فشار بیش از حد بر روی مهره های کمری می شود. جلوی کفی نیز باید اندکی به طرف بالا متمایل باشد تا در هنگام نشستن بر روی آن، صندلی کاملاً  شما را در بر بگیرد و شما احساس نکنید که به طرف جلو سُر می خورید. ارتفاع مناسب برای یک صندلی آن حدی است که به هنگام نشستن بر روی آن کف پاها به طور کامل بر روی زمین قرار بگیرد ارتفاع دسته صندلی یا مبل نباید به قدری بلند یا کوتاه باشد که برای تکیه دادن آرنج ویا ساعد خود به آن مجبور باشید دست خود را بیش از اندازه بالا یا پایین ببرید چون دراین صورت نواحی کتف، شانه ها و گردن شما دچار درد می شوند. جنس رویه صندلی باید به صورتی باشد که جاذب رطوبت بوده و باعث تعریق زیاد بدن در محل هایی که با صندلی در تماس است، نشود و در واقع صندلی بتواند تنفس کند. .

ابعادی که طی بررسیهای علمی بر روی اندام برخی از مردم ایران بدست آمده است

ابعادی که طی بررسیهای علمی بر روی اندام برخی از مردم ایران بدست آمده است، جهت انتخاب درست مبلمان و … خدمتتان ارائه میگردد(همه اندازهها بر حسب سانتی متر میباشند). برای مبل راحتی نشیمنگاه :ارتفاع 37 پهنا 57 عمق 48 پشتی: پهنا 57  ارتفاع 67 ارتفاع تکیه گاه ساعد 26 ارتفاع متوسط برای: میزنهارخوری 75-72 میز مطالعه 78-75 میز جلومبلی(عسلی) 45 تختخواب معمولا 35 زیرتلویزیونی از زمین تا مکان نشیمن تلویزیون معمولا 75 صندلی از زمین تا نشیمن  45-42 و  تا انتهای پشتی   100-80  طول و عرض کف صندلی 40 .